Bàn Vi Tính 01

1,550,000

Bàn Vi Tính chất lượng MFC

kích thước :  50 x 1m x 75 : 1.550.000 vnd
                      60 x 1m2 x 75 : 1.750.000 vnd
                       70x 1m4x75 : 1.950.000 vnd