Bàn Vi Tính 05

880,000

Bàn Vi Tính chất lượng MFC

 

Kích thước :

Dai 600 x Rong 500 cao 1200: 780,000
Dai 700 x Rong 500 cao 1200: 820,000
Dai 800 x Rong 500 cao 1200:  880,000.