Bàn SALON 23

2,000,000

Kích thước :

Dài  1000mm, Rộng  500mm, Cao  450mm:  

Mặt kính cường lực giả đá    : 2.000.000

Mặt đá cao cấp:                      2.600.000

Dài  1100mm, Rộng  550mm, Cao  450mm:  

Mặt kính cường lực giả đá:    2.290.000

Mặt đá cao cấp:                     2.850.000

Dài  1200mm, Rộng  600mm, Cao  450mm: 

Mặt kính cường lực giả đá   :2.570.000

Mặt đá cao cấp:                    3.190.000