Bàn Salon 30

2,000,000

Kích thước :

 

Dài  1100mm, Rộng  550mm, Cao  450mm:     2.000.000

Dài  1200mm, Rộng  600mm, Cao  450mm:     2.150.000