Bàn Salon 33

2,290,000

Kích thước :

 

Dài  1100mm, Rộng  550mm, Cao  450mm:    2.290.000

Dài  1200mm, Rộng  600mm, Cao  450mm:    2.430.000