Bàn Salon 35

1,790,000

Kích thước :

Dài  1000mm, Rộng  500mm, Cao  450mm:  1.790.000

Dài  1100mm, Rộng  550mm, Cao  450mm:  1.980.000

Dài  1200mm, Rộng  600mm, Cao  450mm: 2.080.000