Bàn Salon 37

1,710,000

Kích thước :

 

Dài  1100mm, Rộng  550mm, Cao  450mm:    1.710.000

Dài  1200mm, Rộng  600mm, Cao  450mm: 1.860.000