Bàn Salon 46

1,250,000

Kích thước :

Dài  1000mm, Rộng  500mm, Cao  450mm:  1.250.000

Dài  1100mm, Rộng  550mm, Cao  450mm:  1.390.000

Dài  1200mm, Rộng  600mm, Cao  450mm: 1.530.000