Bàn Salon 47

1,680,000

Kích thước :

Dài  1000mm, Rộng  500mm, Cao  450mm:  1.680.000

Dài  1100mm, Rộng  550mm, Cao  450mm:  1.720.000

Dài  1200mm, Rộng  600mm, Cao  450mm: 1.860.000