Bàn Salon 49

850,000

Kích thước :

Dài  1000mm, Rộng  500mm, Cao  450mm:  850.000

Dài  1100mm, Rộng  550mm, Cao  450mm:  1.100.000