Bàn Salon 55

3,430,000

Kích thước :

Dài  600mm, Rộng  600mm, Cao  450mm:  3.430.000

Dài  700mm, Rộng  700mm, Cao  450mm:  3.570.000