Bàn Salon 56

3,290,000

Kích thước :

Dài  600mm, Rộng  600mm, Cao  450mm:  3.290.000

Dài  700mm, Rộng  700mm, Cao  450mm:  3.430.000