Bàn Salon 59

3,860,000

Kích thước :

Dài  600mm, Rộng  400mm, Cao  450mm:  3.860.000

Dài  700mm, Rộng  500mm, Cao  450mm:  3.990.000