Gường Ngủ 08

2,850,000

Gường Ngủ :

Chất Lượng gỗ MDF chống chầy

Ngang 1m * Dài 2m * cao 35:       2.850.000 vnđ
Ngang 1m2 * Dài 2m * cao 35:     2.990.000 vnđ
Ngang 1m4 * Dài 2m * cao 35:    3.220.000 vnđ
Ngang 1m6 * Dài 2m * cao 35:    3.390.000 vnđ
Ngang 1m8 * Dài 2m * cao 35:    3.930.000 vnđ
Ngang 2m * Dài 2m * cao 35 :     4.790.000 vnđ

ÂM GIƯỜNG CHIẾC CỘNG      :450,000 vnd
ÂM GIƯỜNG ĐÔI CỘNG          :950,000 vnd