Gường Ngủ 09

3,520,000

Giá Giường Ngủ Gỗ:

Ngang 1m * Dài 2m * cao 35:           3.520.000 vnd
Ngang 1m2 * Dài 2m * cao 35:         3.650.000 vnd
Ngang 1m4 * Dài 2m * cao 35:         3.870.000 vnd
Ngang 1m6 * Dài 2m * cao 35:         4.040.000 vnd
Ngang 1m8 * Dài 2m * cao 35 :        4.550.000 vnd
Ngang 2m * Dài 2m * cao 35 :          5.440.000 vnd