Gường Ngủ 01

2,850,000

Gường Ngủ Chất Lượng MDF chống trầy

Ngang 1m0 * Dài 2m * cao 25cm:        2,850,000đ
Ngang 1m2 * Dài 2m * cao 25cm:        3,170,000đ
Ngang 1m4 * Dài 2m * cao 25cm:        3,560,000đ
Ngang 1m6 * Dài 2m * cao 25cm:        3,870,000đ
Ngang 1m8 * Dài 2m * cao 25cm:        4,220,000đ
Ngang 2m0 * Dài 2m * cao 25cm:        4,570,000đ
ÂM GIƯỜNG CHIẾC CỘNG    :          550,000đ
ÂM GIƯỜNG ĐÔI CỘNG         :          1,100,000đ