Gường Ngủ 02

2,570,000

Giá Giường Ngủ Gỗ:

Ngang 1m * Dài 2m * cao 35:        2.570.000 vnd
Ngang 1m2 * Dài 2m * cao 35:      2.699.000 vnd
Ngang 1m4 * Dài 2m * cao 35:      2.920.000 vnd
Ngang 1m6 * Dài 2m * cao 35:      3.090.000 vnd