Gường Ngủ 03

2,570,000

Giá Giường Ngủ Gỗ:

Ngang 1m * Dài 2m * cao 35:  2.570.000 vnd
Ngang 1m2 * Dài 2m * cao 35: 2.699.000 vnd
Ngang 1m4 * Dài 2m * cao 35: 2.920.000 vnd
Ngang 1m6 * Dài 2m * cao 35: 3.090.000 vnd
Ngang 1m8 * Dài 2m * cao 35 :3.590.000 vnd
Ngang 2m * Dài 2m * cao 35 : 4.490.000 vnd

ÂM GIƯỜNG CHIẾC   :450,000 vnd
ÂM GIƯỜNG ĐÔI       : 950,000 vnd