Gường Ngủ 04

3,070,000

Giá Giường Ngủ: 

Chất Lượng gỗ MDF chống chầy

Ngang 1m * Dài 2m * cao 25: 3.070.000 vnđ
Ngang 1m2 * Dài 2m * cao 25: 3.440.000 vnđ
Ngang 1m4 * Dài 2m * cao 25: 3.820.000 vnđ
Ngang 1m6 * Dài 2m * cao 25: 4.160.000 vnđ
Ngang 1m8 * Dài 2m * cao 25: 4.530.000 vnđ
Ngang 2m * Dài 2m * cao 25: 4.900.000 vnđ

ÂM GIƯỜNG CHIẾC : 550,000Đ
ÂM GIƯỜNG ĐÔI     : 1,100,000Đ