Gường Ngủ 05

3,450,000

Gường Ngủ :

Chất Lượng gỗ MDF chống chầy

Ngang 1m0 * Dài 2m * cao 25cm:      3,450,000đ
Ngang 1m2 * Dài 2m * cao 25cm:        3,770,000đ
Ngang 1m4 * Dài 2m * cao 25cm:       4,160,000đ
Ngang 1m6 * Dài 2m * cao 25cm:       4,470,000đ
Ngang 1m8 * Dài 2m * cao 25cm:       4,820,000đ
Ngang 2m0 * Dài 2m * cao 25cm:        5,170,000đ
ÂM GIƯỜNG CHIẾC CỘNG    :       550,000đ
ÂM GIƯỜNG ĐÔI CỘNG         :    1,100,000đ