Gường Ngủ 06

2,570,000

Gường Ngủ :

Chất Lượng gỗ MDF chống chầy

Ngang 1m0 * Dài 2m * Cao 35cm:       2,570,000đ
Ngang 1m2 * Dài 2m * Cao 35cm:       2,690,000đ
Ngang 1m4 * Dài 2m * Cao 35cm:       2,920,000đ  
Ngang 1m6 * Dài 2m * Cao 35cm:       3,090,000đ
Ngang 1m8 * Dài 2m * Cao 35cm:       3,590,000đ
Ngang 2m0 * Dài 2m * Cao 35cm:       4,490,000đ

ÂM GIƯỜNG CHIẾC CỘNG    :    450,000đ
ÂM GIƯỜNG ĐÔI CỘNG         :    950,000đ