Gường Ngủ 07

4,360,000

Gường Ngủ :

Chất Lượng gỗ MDF chống chầy

Ngang 1m4 * Dài 2m * cao 25cm:       4,360,000đ
Ngang 1m6 * Dài 2m * cao 25cm:       4,670,000đ
Ngang 1m8 * Dài 2m * cao 25cm:       5,020,000đ
Ngang 2m0 * Dài 2m * cao 25cm:        5,370,000đ
ÂM GIƯỜNG CHIẾC CỘNG    :       550,000đ
ÂM GIƯỜNG ĐÔI CỘNG         :    1,100,000đ