Kệ tivi kính TV 32

3,880,000

 

Kích Thước

Ngang 1600 Sâu 400 Cao 650 :  3.880.000

Ngang1800 Sâu 400 Cao 650 :   4.150.000

Ngang 2000 Sâu 400 Cao 650:   4.390.000