Kệ tivi kính TV 33

3,350,000

Kích Thước :

Ngang 1600 Sâu 400 Cao 650 :   3.350.000

Ngang1800 Sâu 400 Cao 650 :   3.550.000

Ngang 2000 Sâu 400 Cao 650:   3.850.000