Tủ Hộc Kéo 01

Giá Tủ NGĂN KÉO:

8 T  ( 3 hộc)  –  C 80* N 80 * S 45 :              1.470.000
8 T  ( 4 hộc)  –  C 106 * N 80 * S 45:             1.770.000